Ohjelmistoillamme voit tehostaa Palvelujen toiminnanohjausta monilla eri toimialoilla

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetyt ohjelmistoratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toiminnanohjausta ja parantamaan mm. tuotantolaitosten käyntivarmuutta ja elinkaarta. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja kaikkiin julkisen sektorin palvelujen toiminnanohjauksen prosesseihin.

Yhteystiedot

Antti Jauho

+358 40 844 4592
antti.jauho@ifsworld.com
Ota yhteyttä
Trendit ja teemat, jotka ovat lisänneet merkittävästi palveluiden toiminnanohjausratkaisujen kysyntää:
 • Teollinen Internet
 • Tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan siirtyminen
 • Energiantarve, ympäristö, turvallisuus, infran ylläpito

Palvelutoimiala tarvitsee toiminnanohjausta

Toimiva ja ajan tasalla oleva toiminnanohjausjärjestelmä takaa sen, että laadukas tieto virtaa, palvelut pelaavat saumattomasti ja työt tehdään aina oikeaan aikaan, oikeilla resursseilla, oikeilla välineillä ja oikealla tavalla.

Toiminnanohjausratkaisujamme käyttävät asiakkaat mm. seuraavilta toimialoilta:

 • Teollisuuden tuotantolaitokset
 • Kaupunkien, kuntien ja sairaaloiden tekninen toimi
 • Liikkuvan työn organisaatiot
 • Kunnossapito- ja huoltopalveluorganisaatiot
 • Laite- ja elinkaaripalveluorganisaatiot
 • Kiinteistöjen palveluorganisaatiot

Toiminnanohjausjärjestelmä tuo organisaatiolle:

 • Tehostuneen palvelutoimituskyvyn
 • Läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta prosesseihin
 • Tarpeelliset tiedot toiminnan tueksi
 • Hallittavuutta ja seurantaa resursseihin
 • Mahdollisuuden toimia roolipohjaisesti
 • Suunnitelmallisuutta ja ketteryyttä toimintaan
 • Mahdollisuuden priorisoida töitä
 • Tiedon kertakirjauksen järjestelmään päätteestä riippumatta
 • Helppokäyttöiset ja selkeät näkymät
 • Tukea päätöksenteon pohjalle
Kaupungit ja kunnat
Teollisuus ja energiantuotanto
Kunnossapito ja huolto
Kiinteistöt
Elinkaaripalvelut

Kaupungit ja kunnat

MainIoT tarjoaa kaupunkien ja kuntien tarpeisiin soveltuvia Palvelujen toiminnanohjausratkaisuja, joiden avulla voidaan mm. huoltaa ja ylläpitää kiinteistöjä, vesi- ja energialaitoksia sekä katu- ja viheralueita. Sosiaali- ja terveystoimen puolella voidaan ohjata mm. hoivapalveluja, sairaalan välinehuoltoa tai hoitoon tulevan henkilön palvelupolkua. Teemme kiinteää yhteistyötä Kuntapro Oy:n kanssa ja olemme osa Kuntapron Kuntax-erp-kokonaisuutta.

Lue lisää

Teollisuus ja energiantuotanto

MainIoT tarjoaa teollisuuden ja energiatuotannon tuotantolaitoksille toiminnanohjausratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat suunnitella ja ohjata tuotantolaitoksen kunnossapitotoimenpiteitä tehokkaasti.

Lue lisää

Kunnossapito ja huolto

MainIoT tarjoaa kunnossapito- ja huoltopalveluorganisaatioille toiminnanohjausratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat ohjata toimintaansa ja kehittää asiakaspalveluaan.

Lue lisää

Kiinteistöt

MainIoT tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja kiinteistöjen ylläpito-, huolto ja kunnossapitopalveluihin. Järjestelmämme avulla asiakkaamme voivat mm. hallita töitään ja resurssejaan paremmin sekä varmistaa, että ennakkohuollot ja tarkastukset hoituvat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Näin kiinteistöjen riskit pienenevät ja kustannustehokkuus, turvallisuus ja asiakastyytyväisyys paranevat.

Lue lisää

Elinkaaripalvelut

MainIoT tarjoaa laite- ja elinkaaripalveluorganisaatioille tehokkaita ja nykyaikaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa, että organisaation sisällä tieto virtaa ja koneet sekä laitteet saavat tarvitsemansa huolto- ja korjaustoimenpiteet oikea-aikaisesti.

Lue lisää
Kirjoittaja

Antti Jauho