MainIoT

Palvelutoimialat digitalisoituvat nopeasti, ja hallittavan tiedon määrä kasvaa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla töitä ja resursseja voi ohjata tehokkaasti. Esineiden internet lisää tiedon määrää valtavasti lähivuosina ja panee uusiksi teollisuuden ja palveluiden liiketoimintamallit.
Veikkauksen peliautomaattien toimintavarmuuteen ja verkoston hallintaan parannusta
Tampereen Energiantuotanto käyttää toiminnanohjausta voimalaitosten huollon tukena
Gasum tehostaa kaasuputkien asennus- ja huoltotöiden hallintaa
MainIoT Software Oy:n historiakuvaus
MainIoT tarjoaa laite- ja elinkaaripalveluorganisaatioille tehokkaita ja nykyaikaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa, että organisaation sisällä tieto virtaa ja koneet sekä laitteet saavat tarvitsemansa huolto- ja korjaustoimenpiteet oikea-aikaisesti.
MainIoT tarjoaa koti- ja hoivapalvelualan yrityksille uusia ja ennakkoluulottomia toiminnanohjausratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat mm. hallita ja ohjata toimintaansa sekä kehittää ja parantaa tiedonkulkua ja raportointia. Näin asiakkaidemme toimistorutiinit vähenevät ja arjen työ selkeytyy, jolloin henkilökunta voi keskittyä enemmän oleelliseen eli asiakkaansa kohtaamiseen ja avustamiseen.
MainIoT tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja kiinteistöjen ylläpito-, huolto ja kunnossapitopalveluihin. Järjestelmämme avulla asiakkaamme voivat mm. hallita töitään ja resurssejaan paremmin sekä varmistaa, että ennakkohuollot ja tarkastukset hoituvat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Näin kiinteistöjen riskit pienenevät ja kustannustehokkuus, turvallisuus ja asiakastyytyväisyys paranevat.

Sivut