MainIoT:lle lisää uusia Artturi Neo -toimituksia

MainIoT Software Oy on sopinut Artturi Neo kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmien toimituksesta Vattenfall Oy:n kanssa.

Vattenfall Oy valitsi MainIoT:n Artturi Neon ohjaamaan Suomen vesivoimaloidensa kunnossapitotoimintaa. Koska vesivoimalaitokset sijaitsevat eri puolilla Suomea, toimitettiin ratkaisu pilvipalveluna ja porrastettuun siirtymään perustuvalla Silta-palvelumallilla, jossa Artturi Neo korvaa PowerMaint-järjestelmän. - Artturi Neon käyttöliittymä sekä sen mahdollistama uusi tapa käyttää kunnossapidon tietojärjestelmää ovat tehostaneet merkittävästi kunnossapitohenkilöstön töidenhallintaa ja kentältä saatavan tiedon laatua, sanoo Vattenfall Oy:n kunnossapitopäällikkö Jari Keskinen.

Vattenfall Oy omistaa 112 vesivoimalaitosta Pohjolassa, useimmat niistä ovat Ruotsissa. Yhdessä ydinvoimalaitosten kanssa ne muodostavat Vattenfallin pohjoismaisen sähköntuotannon perustan. www.vattenfall.fi