MainIoT toimittaa Solaxin Kotkamills Oy:lle

Kotkamills Oy:lle toimitettava järjestelmä on MainIoT:n EAM (Enterprise Asset Management) -ratkaisu Solax, jolla Kotkamills Oy hallitsee jatkossa mm. paperikoneiden, sellutehtaan, sahan, voimalaitoksen ja kiinteistöjen kunnossapitotoiminnan.

Järjestelmä integroidaan kiinteäksi osaksi Kotkamills Oy:n toiminnan- ja taloudenohjausjärjestelmää. Kyseessä on SaaS (Software as a Service) -tyyppinen ratkaisu eli järjestelmä  tarjotaan palveluna palvelukeskuksesta, jolloin Kotkamills Oy voi joustavammin optimoida järjestelmän käytön ja siihen tarvittavat investoinnit.

Järjestelmällisellä kunnossapidolla on suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Tuotantolaitteiden elinkaarenhallinta on tärkeää jatkuvan tuotannon takaamiseksi ja suunnitelmallisen käynnissäpidon toteuttamiselle. Järjestelmien avulla voidaan varmistaa, että laitekantaan tehdyistä mittavista investoinneista saadaan suurin mahdollinen hyöty optimikustannuksin.

"Paperi- ja selluteollisuudessa tehtaiden käyntivarmuus ja sen kehittäminen oikeanlaisella kunnossapitotoiminnalla on ollut Suomessa toimialojen kärkitasoa jo pitkään. Tämä asettaa kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmille ja toimittajille korkeat vaatimukset. Kotkamills Oy on MainIoT:lle merkittävä asiakkuus.  Yhteistyö vahvistaa entisestään asemaamme alan johtavana kumppanina sekä osoittaa, että uusi Solax-ratkaisumme haastaa toiminnallisuuksillaan ja käytettävyydellään globaalit järjestelmät", kertoo MainIoT Oy:n liiketoiminnasta vastaava Matti Saastamoinen.

Kotkamills Oy:lle tuli yritysjärjestelyiden myötä tarve uudelle kunnossapidon toiminnanohjausratkaisulle. "Lähtiessämme hakemaan uutta kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää tavoitteenamme oli järjestelmän avulla varmistaa tuotantolaitteiston käytettävyys ja kunnossapidon toimintavarmuus sekä mahdollistaa toimintojen jatkuva kehittäminen. Uudelle järjestelmälle asetimme vaatimuksiksi kattavat toiminnallisuudet, helppokäyttöisyyden ja selkeät käyttöliittymät. Uudelta kumppanilta haimme taas kykyä haastaa kunnossapidon toimintamalleissa sekä järjestelmien hyödyntämisessä. Näiden kriteerien pohjalta valitsimme MainIoT:n ja Solax-järjestelmän", kertoo toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari Kotkamills Oy:stä.

Kotkamills Oy on suomalainen aikakauslehti- ja laminaattipapereita sekä puutuotteita valmistava metsäteollisuusyhtiö. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Malesiassa. Kotkamills Oy:n palveluksessa työskentelee noin 500 henkilöä. www.kotkamills.com