MainIoT mukana eurooppalaisessa miljoonahankkeessa.

MANTIS on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kehittää ohjelmistoalusta teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin, verkottaa ja siirtää kunnossapidon kannalta tärkeää dataa pilvipalveluihin.

MainIot Software Oy:n tavoitteena on MANTIS -projektin kautta päästä kehittämään laajempia Palvelujen toiminnanohjauksen ratkaisuja, joilla tuetaan asiakasyritysten mahdollisuuksia käyttää verkottuneissa toimintaympäristöissä eri datalähteistä tulevaa tietoa nopeammin ja tehokkaammin päätösten teon tukemisessa ja analyyttisessa raportoinnissa.

Tarkoituksena on rakentaa ohjelmistoalusta, jolla tuetaan asiakkaan uusia liiketoimintamalleja Teollisen Internetin toimintaympäristössä, mahdollistetaan sujuvat tietovirrat ja mahdollistetaan tarvittavan älykkyyden mukaan tuominen toiminnanohjauksen tueksi.

Pääalueitamme MANTIS -projektin tutkimus- ja kehityskohteina:

  • kehittää uusia malleja ja metodeja laitteiden elinkaaren hallintaan ja huoltopalveluliiketoiminnan tarpeisiin Teollisen Internetin toimintaympäristössä
  • kehittää uusia malleja huolto-ohjelmien optimoimiseksi asiakasvaateiden mukaan Teollisen Internetin toimintaympäristössä, jotta saavutetaan vaadittu käytettävyys ja turvallisuus mahdollisimman pienin kustannuksin
  • kehittää RAMS ( Realiability, Availability, Maintainability, Safety ) ja palvelujen toiminnanohjauksen integraatiota Teollisen Internetin toimintaympäristössä, jotta voidaan käyttöön ottaa uusia palveluperusteisia liiketoimintamalleja

Lue lisää:

http://www.mantis-project.eu/