MainIoT ja KuntaPro sopivat merkittävästä yhteistyöstä

Kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhtiöille järjestelmäratkaisuita ja palveluita toimittava KuntaPro Oy on valinnut julkisessa hankintamenettelyssä Solaxin palvelujen toiminnanohjausratkaisuksi. Solax on jatkossa osa KuntaPron Kuntax- toiminnanohjausjärjestelmää. Ratkaisua tarjotaan KuntaPron omistajille ja asiakkaille palveluna.

Solax järjestelmällä voidaan ohjata ja tehostaa toimintaa esimerkiksi kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa, tuotantolaitoksissa sekä koti-, hoiva- ja siivouspalveluissa.