Muu

Solax FAQ-lista

Solax FAQ

Ohessa useimmin kysyttyjä Solax-kysymyksiä:

Viittaus ohjeeseen tarkoittaa AX:n käyttäjän ohjeita. Löydät ohjeet painamalla joko F1-painiketta tai valitsemalla Ohje / Solax Ohje –valinnan Ohje-menusta. Vastauksessa on polku, josta löydät ko. ohjeen.

 

  • Kysymys 1: Onko mahdollista liittää kohde useampaan hierarkiaan?

Kyllä, voit liittää kohteen (tai työn) useampaan hierarkiaan. Kohde (tai työ) voi kuulua yhtä aikaa siis useampaan hierarkiaan. Katso ohje Solax > Kohteen perustaminen ja hallinta > Kohteen hallinta Hierarkiassa > Kohteen lisääminen Hierarkiaan

 

  • Kysymys 2: Voinko antaa työlle oletusarvoja?

Kyllä, voit antaa oletusarvoja Solaxin parametreissa tai Kohteelle, joka valitaan työlle. Tällaisia oletusarvoja ovat mm.:

Työn tilakäsittelyryhmä [Solax > Asetukset > Työt > Työn parametrit]
Projekti [Solax > Asetukset > Työt > Työn parametrit]
Ensisijainen kuormituspaikka [Solax > Asetukset > Työt > Työn parametrit]
Työn päätyyppi [Solax > Asetukset > Työt > Työn päätyypit]
Työn tyyppi [Solax > Asetukset > Työt > Työn tyypit]
Työlaji [Solax > Asetukset > Työt > Työlajit]

Vastaanottaja ja Ensisijainen kuormituspaikka kohteelle.

 

  • Kysymys 3: Kuinka luon uuden työn päiväkirjamerkinnältä?

Voit luoda uuden työn joko päiväkirjalta tai päiväkirjamerkinnältä. Katso ohjeet Solax > Työn perustaminen ja hallinta > Työn perustaminen ja kopiointi > Työn perustaminen Päiväkirjamerkinnältä tai Työn perustaminen Päiväkirjasta.

 

  • Kysymys 4: Kuinka voin tarkastella työn kustannuksia?

Voit tarkastella työn ja haluttaessa myös sen alatöiden kustannuksia yhdellä näytöllä. Katso ohje Solax > Työn perustaminen ja hallinta > Työn kustannusseuranta.

 

  • Kysymys 5: Voinko antaa kohteelle oletusarvoja?

Kyllä, voit antaa oletusarvoja uusia kohteita varten Solaxin parametreissa [Solax > Asetukset > Yhteiset asetukset > Parametrit]: Kohteen tunnisteen muodostussäännön Oletustilan. Voit myös antaa kohteen ryhmille oletusominaisuuksia [Solax > Asetukset > Kohteet > Ryhmät]. Kun kohteelle valitaan tällainen ryhmä, oletusominaisuudet tuodaan kohteelle automaattisesti valitun ryhmän takaa.

 

  • Kysymys 6: Kuinka saan erilaisia kuvakkeita hierarkioihin?

Voit määrittää hierarkioiden kuvakkeet Solaxin parametreissa [Solax > Asetukset > Yhteiset asetukset > Hierarkiatyyppien ylläpito]. Voit määrittää oletuskuvakkeen hierarkiatyypille ja erilaiset kuvakkeet määrätyille kenttien arvoille. Kuvan esimerkissä on erilaiset kuvakkeet kohteen eri tyypeille:

 

  • Kysymys 7: Sisältääkö Solax työt Työnkulku-toiminnallisuuksia?

Kyllä sisältää. Voit määrittää työn tiloille ja niiden vaihtamiseen liittyviä erilaisia tehtäviä. Tehtävien tyypit ovat toimenpide, ilmoitus, päätöksenteko, oikeellisuustarkistus ja syyn antaminen. Työn tilojen tehtävät määritellään Solaxin parametreissa [Solax > Asetukset > Työt > Työt > Työn tilat > Työn tilan tehtävät].

 

  • Kysymys 8: Voidaanko käyttää Exceliä tiedon tuonnissa Solaxiin?

Kyllä, voit tuoda Excelistä tietoja Solaxiin käyttämällä Microsoft Office Excel -tuonti -toimintoa. Löydät toiminnon Solaxin parametreista [Solax > Asetukset > Yhteiset asetukset > Microsoft Office Excel -tuonti].
Tuonnin toimenpiteet ovat:
1) Valitse Solax-taulu, johon haluat tuoda tietoja
2) Valitse Excel-tiedosto ja –taulu, josta haluat tuoda tietoa
3) Linkitä Solax-taulun ja Excel-taulun kentät toisiinsa
4) Suorita tuonti.
Eräillä Solaxin lomakkeilla on vastaavanlainen toiminto, mutta hieman yksinkertaisempi. Tällaisia lomakkeita ovat mm. Työn materiaalisuunnitelma, Työsuunnitelman materiaalisuunnitelma ja Työrivit.

 

  • Kysymys 9: Onko Solaxin resursoinnissa käytössä henkilökohtaiset työaikakalenterit?

Kyllä on. Työntekijä liitetään Kuormituspaikkaan työaikakalentereineen, joka voi olla henkilökohtainen. Kuormituspaikat määritellään Solaxin parametreissa [Solax > Asetukset > Resurssit > Kuormituspaikkaryhmät > Kuormituspaikat > Työntekijä ja Kalenteri].

 

  • Kysymys 10: Mitä eri toimintoja minulla on käytössä suunnittelemattomissa seisokeissa?

Voit suodattaa töitä mm. seuraavilla arvoilla:
- Vaatiiko työ seisokin?
- Työn kestolla
- Työn erilaisilla tyypeillä (esim. Työn päätyyppi, Työn tyyppi ja Työlaji).
Suodatuksen jälkeen voit resursoida työt ja lisätä tarvittaessa ne haluttuun seisokkiin. Resursoinnissa lisäät työlle resurssirivin kuormituspaikkoineen ja muutat työn tilan haluttuun tilaan. Resursoinnin jälkeen työntekijä näkee omat työnsä omalla työlistallaan esim. mobiilissa tai roolikeskuksessa.