Tampereen Energiantuotanto

Tampereen Energiantuotanto käyttää toiminnanohjausta voimalaitosten huollon tukena

Toiminnanohjaus auttaa Tampereen Energiantuotantoa parantamaan tuotantokykyä ja laitosten toimintavarmuutta. Järjestelmän tuottamaa ohjaustietoa voidaan hyödyntää huoltotoiminnan tulevissa strategisissa ratkaisuissa ja investoinneissa.

 

Tampereen Energiantuotanto Oy käyttää Solax-ratkaisua voima-, vesivoima- ja lämpölaitostensa kunnossapidon ja huoltotoiminnan ohjaamiseen. Uuden järjestelmän tarkoitus on auttaa parantamaan työn tehokkuutta ja laitosten käyntivarmuutta ja tuotantokykyä.

Tampereen Energiantuotanto Oy kuuluu kaupungin omistamaan Tampereen Sähkölaitos –yhtiöihin, jossa se vastaa konsernin sähkön ja kaukolämmön tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Tampereen Energiatuotanto tuottaa energiaa Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksilla sähkön ja lämmön yhteistuotantona.

 

Ajantasainen näkymä kunnossapitoon ja ennakkohuoltoihin

Tampereen Energiantuotanto on kehittämässä toiminnanohjausta. Yhtenä kehityksen osa-alueena tavoitellaan kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen näkymän saavuttamista ennakkohuolto- ja kunnossapitotoimintaan. Ohjaustietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää tulevissa huoltostrategisten ratkaisujen ja investointien päätöksissä”, sanoo tuotantopalvelupäällikkö Pentti Iso-Pietilä Tampereen Energiantuotannosta.

Tampereen Energiantuotanto otti Solax-ratkaisun tuotantokäyttöön vuonna 2014. Järjestelmällä on yli 150 käyttäjää, ja sitä käytetään myös mobiilisti.

 

Töiden, resurssien ja osaamisten hallinta ovat tärkeitä toiminnallisuuksia

Solax-ratkaisulla voi ohjata tehokkaasti kunnossapidon ja huoltopalveluiden kokonaisuutta, johon kuuluu omaa henkilökuntaa ja kumppaneita. Resurssienhallinnan toiminnallisuuksilla voi hallita esimerkiksi tiimejä, henkilöresursseja, töiden aikataulutusta, osaamisia ja työn etenemistä.

Haimme järjestelmää, josta löytyy laajat kunnossapidon ja huoltopalvelun ohjaamisen tarvittavat toiminnallisuudet myös mobiilisti. Näiden lisäksi tärkeinä toimintoina on työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ohjaamisen työkaluja, kuten tuntikirjausta, graafisten töiden ja resurssien hallintaa sekä henkilöiden osaamisenhallinnan toimintoja, sanoo tuotantopalvelupäällikkö Pentti Iso-Pietilä.

 

Workflow-toiminnallisuus auttaa ketjuttamaan työvaiheet joustavasti

Solax-ratkaisu on integroitu kiinteästi muuhun toiminnanohjaukseen ja prosessinohjaukseen; Tampereen Energiatuotannolla on käytössä SAP-järjestelmä.

Töidenhallinnan puolella tärkeitä toimintakokonaisuuksia olivat joustavat työvaiheiden ketjuttamisrakenteet (workflow-toiminnallisuus) sekä prosessi- ja sähköerotussuunnittelutoiminnallisuus”, sanoo tuotantopalvelupäällikkö Pentti Iso-Pietilä.