IoT ja tiedonhallinta

Palvelutoimialat digitalisoituvat nopeasti, ja hallittavan tiedon määrä kasvaa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla töitä ja resursseja voi ohjata tehokkaasti. Esineiden internet lisää tiedon määrää valtavasti lähivuosina ja panee uusiksi teollisuuden ja palveluiden liiketoimintamallit.

Toiminnanohjausjärjestelmät eivät ole vain teollisuutta varten, myös palvelutoimialat hyötyvät toimintojen tehokkaasta ohjauksesta tietojärjestelmän avulla. Yrityksillä ja kunnilla on monesti liikaa erillisiä tai vanhentuneita tietojärjestelmiä, jolloin töiden ja henkilöresurssien ohjaus sujuu tehottomasti.

Esimerkiksi huoltopalveluyritysten pitää pystyä hallitsemaan toimeksiantoja, kohteiden sijaintia, henkilöstön resursseja ja töiden etenemistä mahdollisimman reaaliaikaisesti, jotta kuhunkin tehtävään löytyy nopeasti sopivin vapaa tekijä.

Toimintojen ohjauksen avulla voi ohjata keskitetysti töitä, resursseja, projekteja ja kustannuksia.

Toiminnanohjausjärjestelmiä tarvitaan laajasti erilaisissa huolto-, kiinteistö- ja kunnossapitopalveluissa, joissa hallitaan suuria määriä laitteiden ja kohteiden kuntoon liittyvää teknistä tietoa. Usein on kyse elinkaaren hallinnasta optimaalisella tavalla. Myös hoivapalveluissa, sairaalatekniikassa ja liikkuvissa töissä hallittavaa tietoa on paljon.

Digitalisaatio etenee palvelualoilla vauhdilla, ja parhaan hyödyn tietojärjestelmistä saavat nopeat omaksujat.

Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä auttaa organisaatiota seuraamaan prosesseja läpinäkyvästi, hallitsemaan resursseja ja suunnittelemaan töitä tehokkaasti. Esimerkiksi mahdollisuus priorisoida tiettyjä töitä tuo ketteryyttä toimintaan.

Esineiden internet kytkee yhteen maailman

Tulevina vuosina hallittavan tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti, kun teollisen internetin sovelluksia otetaan käyttöön. Esineiden internet (Internet of Things) merkitsee esimerkiksi sitä, että älykkäät laitteet ja kohteet lähettävät jatkuvasti anturien tuottamaa tietoa suoraan järjestelmään analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi.

Tietojohtamiseen on totuteltu yrityksissä lähes parinkymmenen vuoden ajan, mutta teollinen internet nostaa vaatimukset uudelle tasolle. Erilaisten laitteiden tuottamaa dataa pitää pystyä analysoimaan ja jalostamaan päätöksenteon tueksi.

Teollinen internet yhdistää älykkäät koneet, kehittyneen analytiikan ja ihmisten toiminnan. Sensoreilla varustettujen älykkäiden laitteiden ja järjestelmien verkosto voi kattaa periaatteessa koko maailman.

Automaattisesti käsiteltävä tieto ja algoritmit voivat tuottaa syvällistä tietoa ja ennusteita, jotka puolestaan tukevat työntekoa ja parantavat palvelujen laatua. Erilaisten mobiililaitteiden käyttö työssä yleistyy, niiden avulla ihmiset kytkeytyvät teolliseen internetiin.

Liiketoiminnan mallit mullistuvat perusteellisesti

Digitalisaatio vaikuttaa näin aiempaa suoremmin ja syvemmin työn tekemiseen ja yritysten liiketoimintaan. Murrosta on verrattu aiempiin teollisiin vallankumouksiin, kuten sähköverkon syntyyn – vasta nyt alamme nähdä internetin mahdollisuudet toden teolla.

Teollinen internet mullistaa perusteellisesti myös yritysten toimintatavat ja liiketoimintamallit. Suomalaisten yritysten kannattaa olla mukana luomassa uusia teknologia-alustoja ja toimintamalleja. Parhaiten kilpailussa pärjäävät ne, jotka opettelevat hyödyntämään älykkäiltä laitteilta saatavaa tietoa omassa liiketoiminnassaan.

Esimerkiksi MainIoT on mukana 12 maan EU-rahoitteisessa MANTIS-hankkeessa kehittämässä kunnossapidon palvelujen toiminnanohjausjärjestelmän uusia ominaisuuksia.Solteq osallistuu verkoston yhtenä kumppanina myös Tiedon uuden liiketoiminnan kehittämiseen: tarkoitus on luoda teollisen internetin ratkaisuja.